Σύνδεση / Νηολόγηση
Κατηγορίες

Ραντεβού με τον ΘΕΟ

Το ραντεβού με τον ΘΕΟ είναι για όλους τους ανύπαντρους που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό.

Ἀλλ᾿ εἰς ἡμᾶς εἶναι εἷς Θεὸς ὁ Πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι᾿ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι᾿ αὐτοῦ.
1 Κορινθίους 8:6Ελα μαζί μας


Νέο μέλος   Νηολόγηση
Ελα μαζί μας

Νηολόγηση


Ενημερωτικό δελτίο

Εγγραφείτε

Πολιτική απορρήτουΟροι χρήσηςΜπισκόταΑποτύπωμα       © 2023 DatingWithGOD